ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Rope Skipping® Centrum ČR
Česká designová švihadla vyráběná na zakázku.

ČESKÁ ŠKOLA ROPE SKIPPINGU

KURZY (KROKY) pořádáme ve spolupráci s UK FTVS
na adrese:
José Martího 31, Praha 6 Vokovice
nebo
Loděnice UK FTVS, Vodácká 897, Praha 7 Troja

Korespondenční adresa:
Nad Královskou oborou 23
170 00 Praha 7 - Bubeneč
Kancelář:
+420 604 269 234 Jana Beránková
E-mail: (remove XX) Bee-Shop XX @svihadla XX .cz
(remove XX) e-shop XX @svihadla XX .cz


Obchodní a dodací podmínky

Před objednáním si prosím přečtěte následující informace:

neprovozujeme kamenný obchod! Nakupujete výhradně prostřednictvím e-shopu, nebo na našich akcích. 

Ceny zboží jsou konečné. Firma není plátcem DPH.

Objednávky

Uvedené produkty lze objednávat prostřednictvím: 

bee-shopu - vyplněním obj. formuláře

e-mailem - (remove XX) bee-shop XX @svihadla XX .cz

telefonicky +420 604 269 234

Objednávka musí obsahovat: 

celé jméno, adresu, telefon, e-mail, fakturační adresa, IČO, kód produktu, typ zboží, cenu za kus, popis (délka, barva, počet).

Dodávka zboží

Všechna švihadla jsou vyráběná na základě vaší zadané zakázky. Vzhledem k omezené kapacitě našeho skladu nemůžeme zaručit okamžitou dostupnost všech skladových položek. Pokud nebude zboží skladem a odeslané do 1 týdne, zakázka bude odeslaná v nejbližší možné době. Pokud objednané zboží není k dispozici ani ve skladu, navrhneme vám jiný alternativní produkt. ŠVIHADLA JSOU VÝHRADNĚ ZAKÁZKOVÁ VÝROBA ČR.

 Sledování zásilky

prostřednictvím aplikace Track&Trace na webu nebo v Mobilní aplikaci PostaOnline.cz


Osobní odběr je možný pouze na námi pořádaných akcích (po předchozí domluvě a objednání zboží).

Balné je účtované (vzhledem k povaze materiálu) pouze u křehkých výrobků.

Platba

Prioritní platba kartou č. účtu 210499022/0300  (SS=vaše telefonní číslo, VS=kód produktu)

Bankovní převod č. účtu 210499022/0300 e-mailem obdržíte fakturu, SS a VS pro uhrazení objednávky. Zboží a potvrzenou fakturu odešleme ihned po obdržení platby.

Hotovost - vyzvednutí zboží na námi pořádaných akcích.

 


KEMP - bankovní účet č. 258681544/0300

Semináře, školení a workshopy, školení

Doprava lektora na akci: 6,-Kč/km, plus cena akce Lektorné.
Zapůjčení švihadel na akci: 10% z prodejní ceny za švihadlo / den.
E-mailem nebo poštou odešleme zálohovou fakturu s VS a SS. Platba bankovním převodem, nebo složenkou. Po připsání platby na náš účet odešleme potvrzenou fakturu, nebo jí předáme na akci. 
Vyhrazujeme si právo, při nedostatečném počtu přihlášených na kurz (minimální počet účastníků je 12), akci zrušíme. V tomto případě Vám:

A) Platbu Vám vrátíme celou, proti vystavené faktuře.

B) Posuneme celou částku na další termín plánované akce.

Záruka

Standardně 2 roky, u některých výrobků 3 roky. Pokud je zboží používané v souladu s účelem, pro který bylo vyrobené.

Pojištění

Dodávka zboží a výrobků Českou poštou: pojištění zásilek je automaticky zahrnuto v ceně dopravy.

Reklamace

Případné reklamace jsou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem a právním řádem platným v ČR. Reklamační řád vychází ze zákona č. 40/1964 Sb., z občanského zákoníku. Reklamaci lze provést pouze v případě, že je zboží v záruční době. Délka záruční doby je udána u každého zboží.

Doporučujeme předem kontaktovat naši firmu a předejít tak případným nejasnostem a nedorozuměním, způsobených technickými vlastnostmi některých výrobků či jinými okolnostmi.

V případě oprávněné a zcela zřejmé reklamace Vám navrhneme co nejrychlejší a nejvýhodnější řešení.

Pokud obdržíte poškozené zboží či výrobek, v co možná nejkratší lhůtě toto reklamujte u zásilkové společnosti (ČP), která s Vámi vyřídí vše potřebné a převezme zásilku zpět. Zároveň nás co nejdříve informujte o vzniklé situaci.

Práva a povinnosti kupujícího

Odesláním objednávky vzniká návrh na uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím. Tímto se považuje objednávka za závaznou. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného a jiných poplatků (balné, dopravné, manipulace). S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Kupující je povinen zajistit, aby nikdo neměl přístup k jeho přihlašovacímu jménu a heslu, které vyplnil při registraci.

Kupující má ze zákona právo na odstoupení od smlouvy/vrácení zboží* (do 14 dnů od převzetí zboží) zakoupeného prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit (podle odstavce 7, zák. 40/1964, § 53) od smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, po zaplacení kupní ceny a po jeho převzetí.

Chce-li kupující zrušit svou objednávku, pokud ještě nebyla vyexpedována, musí to oznámit co nejdříve e-mailem či telefonicky.

Pokud si kupující nevyzvedne připravené zboží do 1 týdne od oznámení, bude jeho objednávka stornována. Platí pro osobní odběry, po dohodě lze termín prodloužit.

Pokud kupující při převzetí zboží zjistí, že věc není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl věc do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to dle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou.

Není-li výměna věci nebo její oprava možná, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. Výše uvedený postup nelze uplatnit, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Zákazník má právo na odstoupení od kupní smlouvy uzavřené za pomoci dálkové komunikace (tedy od objednávky) do 14 dnů od převzetí zboží (dle zákona č. 40/1964 Sb.). Chce-li tak zákazník učinit, musí vrátit zboží neponičené, neušpiněné, v neporušeném obalu a s kompletním obsahem (s fakturou, návodem, záručním listem a kompletním příslušenstvím) na adresu firmy.

Po navrácení, kontrole s neshledáním závad zákazníkem zaslaného zboží, bude dodavatelem vrácena zákazníkovi částka zaplacená za zboží ponížená o náhradu za skutečně vynaložené náklady dodavatele spojené s vrácením zboží (§53 Občanského zákoníku).

Zákazník nesmí zaslat zboží na dobírku. Při zaslání zboží na dobírku necháme zboží vrátit zpět.

Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající se zavazuje vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v co možná nejbližší době. Pokud prodávající z nějakého důvodu nebude moci expedovat zboží, uvědomí zákazníka nejpozději do 1 týdne od přijetí objednávky a nabídne mu alternativní řešení.

Prodávající se zavazuje vystavit ke každé objednávce FAKTURU daňový doklad a předat je zákazníkovi společně se zbožím.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud zákazník opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným z těchto důvodů: zboží se již nevyrábí nebo nedodává; zboží je dlouhodobě nedostupné; cena zboží se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena; nedohodne-li se se zákazníkem na novém plnění.

Prodávající v žádném případě nenese odpovědnost za škody způsobené ztrátou přihlašovacího jména a hesla.

V případě, že zákazník uhradí platbu za objednávku před dodáním zboží a prodávající nebude schopen tuto objednávku uskutečnit, zavazuje se prodávající vrátit kupujícímu plnou částku zpět.

Prodávající se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne jakékoli třetí straně. Potřebné osobní údaje budou předány pouze dopravci (jméno, adresa, popř. telefon). Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.

Uzavření kupní smlouvy

Nabídka zboží v rámci našeho internetového obchodu je prezentací námi nabízeného a prodávaného zboží, a sama o sobě není návrhem na uzavření kupní smlouvy. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je až řádně vyplněná objednávka zákazníka (kupujícího).

Po přijetí Vaší objednávky Vám bude obratem odesláno e-mailem potvrzení o jejím přijetí. Toto potvrzení o přijetí Vaší objednávky je však pouze informativního charakteru a není akceptací (přijetím) Vašeho návrhu na uzavření kupní smlouvy.

Samotná kupní smlouva je pak uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu (zákazníkovi) s tímto jeho návrhem, kdy za přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy je považováno doručení potvrzení prodávajícího kupujícímu (zákazníkovi) o skutečnosti, že objednané zboží je připraveno k expedici (odeslání). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Spokojenost zákazníka je naším cílem, ale i naší vizitkou.