ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Rope Skipping® Centrum ČR
Česká designová švihadla vyráběná na zakázku.

ČESKÁ ŠKOLA ROPE SKIPPINGU

KURZY (KROKY) pořádáme ve spolupráci s UK FTVS
na adrese:
José Martího 31, Praha 6 Vokovice
nebo
Loděnice UK FTVS, Vodácká 897, Praha 7 Troja

Korespondenční adresa:
Nad Královskou oborou 23
170 00 Praha 7 - Bubeneč
Kancelář:
+420 604 269 234 Jana Beránková
E-mail: (remove XX) Bee-Shop XX @svihadla XX .cz
(remove XX) e-shop XX @svihadla XX .cz


GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

   Informace o zpracování osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 20016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) je Jana Beránková ROPE SKIPPING ČR  IČ 13107151 se sídlem Nad královskou oborou  23/203, 170 00 Praha 7 (dále jen: „správce“)

Kontaktní údaje správce jsou: email: (remove XX) beeshop XX @svihadla XX .cz, telefon: 604 169 234

Provozovatel webových stránek na adrese www.svihadla.cz, prostřednictvím kterých poskytuje své zboží, školení.

V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, z jakého právního důvodu a k jakému konkrétnímu účelu tyto údaje zpracováváme, související práva subjektů údajů, a komu mohou být údaje o našich zákaznících předávány.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

1. Z jakého důvodu, za jakým konkrétním účelem a v jakém rozsahu osobní údaje zpracováváme

1.1. Osobní údaje získané a zpracovávané za účelem vyřízení Vaší objednávky a výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a námi jako správcem.

K výše uvedenému účelu jsou nezbytným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy (například vystavení faktury a dodání zboží) osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa. Tyto osobní údaje ukládáme po dobu nutnou pro splnění zákonné povinnosti a to 15 let.

1.2.  Osobní údaje zpracovávané za účelem vedení účetnictví.

Jste-li našim zákazníkem, zpracováváme vaše osobní (fakturační ) údaje z důvodu zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů. Tyto osobní údaje ukládáme po dobu nutnou pro splnění zákonné povinnosti.

1.3. Osobní údaje zpracovávané za účelem registrace na náš e-shop.

V případě registrace na e-shopu jsou zpracovávány osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo.  Tyto osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu.

1.4. Osobní údaje zpracovávané za účelem odpovědi na dotaz a vypracování cenové nabídky

K výše uvedenému účelu zpracováváme údaje na základě vašeho souhlasu, a to v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa. Tyto údaje uchováváme po dobu 3 let.  

1.5.  Měření návštěvnosti webu, zvýšení bezpečnosti a přizpůsobení obsahu webu a přímého marketingu.

Za účelem měření návštěvnosti webu, jeho optimalizace (diagnostika chyb) a přizpůsobení obsahu cílené reklamy zpracováváme informace, jako jsou atributy vašeho softwaru a hardwaru, zdroj vaší návštěvy, IP adresa atd. Zmíněné údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, případně vašeho souhlasu a to po dobu 7 let, nejpozději však do odvolání souhlasu kupujícím. Nepoužíváme cookies.

2. Jakým způsobem zajišťujeme bezpečnost osobních údajů?

Naším cílem je zabezpečit údaje, které zpracováváme, a to v maximální možné míře. Využíváme proto moderních technologií a organizačních opatření, abychom data ochránili před zneužitím, poškozením, nebo zničením. Mezi taková opatření patří například přístup do uživatelských účtů pouze pod heslem.

Neodpovídáme za zneužití poskytovaných údajů, ke kterému došlo v důsledku

neoprávněného přístupu třetí osoby, či v průběhu přenosu dat v rámci komunikačních sítí. 

Uživatel bere na vědomí, že údaje a informace poskytnuté na internetu např. v rámci diskusního fóra, chatu či emailu, mohou být zneužity třetími osobami.

3. Kdo zpracovává vaše osobní údaje a komu je poskytujeme

    1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

    • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

    • zajišťující služby provozování e-shopu (www.svihadla.cz) a další služby v souvislosti s provozováním e-   shopu,

    • zajišťující marketingové služby,

    • vymáhání práva – pří výzvě ze strany státních orgánů, nebo při ochraně zákazníků

    • další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

    2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

4. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte

právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce. Tyto kontaktní údaje jsou uvedeny v úvodu tohoto dokumentu.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

5. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky, poptávkového formuláře, či formuláře pro přihlášení k odběru obchodních sdělení, potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Odesláním potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.