Rope Skipping® Centrum ČR ŠVIHADLA

Korespondenční adresa:
Nad Královskou oborou 23
170 00 Praha 7 - Bubeneč
Česká Republika

Kurzy: Loděnice UK FTVS Vodácká 789/8, Praha 7 - Troja

+420 604 269 234 Jana Beránková
E-mail: (remove XX) ropeskipping XX @svihadla XX .cz, (remove XX) Bee-Shop XX @svihadla XX .cz


Obchodní podmínky

Obchodní a dodací podmínky
stručně, jasně, přehledně
Před objednáním si prosím přečtěte následující informace:
neprovozujeme kamenný obchod! Nakupujete výhradně prostřednictvím e-shopu, nebo na našich akcích. 
Ceny zboží jsou konečné. Firma není plátcem DPH.

Objednávky

Uvedené produkty lze objednávat prostřednictvím
e-shopu - vyplněním obj. formuláře
e-mailem (remove XX) ropeskipping XX @seznam XX .cz
telefonicky +420604758737
Objednávka musí obsahovat:
 jméno, adresu, telefon, e-mail, fakturační adresa, IČO, kód produktu, typ zboží, cenu za kus, popis (délka, barva, počet).
Dodávka zboží
 
Vzhledem k omezené kapacitě našeho skladu nemůžeme zaručit okamžitou dostupnost všech skladových položek. Pokud nebude zboží skladem a odeslané do 1 týdne, zajištíme a odeslání v nebližší možné době. Pokud objednané zboží není k dispozici ani ve skladu, navrhneme vám jiný alternativní produkt. ŠVIHADLA JSOU VÝHRADNĚ ZAKÁZKOVÁ VÝROBA ČR.
Doručení
Balík do ruky Česká pošta cena dopravy se řídí platným ceníkem ČP. Zásilka je doručena adresátovi do dvou dnů od odeslání.
Doporučeně 
Česká pošta - cena dopravy se řídí platným ceníkem ČP. Zásilka je doručena adresátovi do dvou dnů od deslání.
Osobní odběr je možný pouze na námi pořádaných akcích (po předchozí domluvě a objednání zboží).
Poplatky
Při objednávce zboží neúčtujeme žádné další poplatky mimo ceny dopravy.
Doprava lektora na akci: 6,-Kč/km.
Zapůjčení švihadel na akci: 10% z prodejní ceny za švihadlo / den.
Balné je účtováné (vzhledem k povaze materiálu) pouze u křehkých výrobků.
Manipulační poplatek není účtován.
Skladné neúčtujeme. Pozdější vyzvednutí zásilek je možné po vzájemné dohodě.
Platba
Dobírka 
Hotovost - vyzvednutí zboží na námi pořádaných akcích.
Bankovní převod č.ú. 210499022/0300 e-mailem obdržíte proformafakturu, SS a VS pro uhrazení objednávky. Zboží a potvrzenou fakturu odešleme ihned po obdržení platby.
Prioritní platba: GOPAY (SS=vaše telefonní číslo, VS=kód produktu)
KEMP - bankovní účet č. 258681544/0300
Semináře, školení a workshopy, školení
E-mailem nebo poštou odešleme zálohovou fakturu s VS a SS.Platba bankovním převodem, nebo složenkou. Po připsání platby na náš účet odešleme potvrzenou fakturu, nebo jí předáme na akci. 
Vyhrazujeme si právo, při nedostatečném počtu přihlášených na kurz (minimální počet účastníků je 12), akci zrušíme. V tomto případě Vám:
A) Platbu Vám vrátíme celou, proti vystavené faktuře.
B) Posuneme celou částku na další termín plánované akce.
Záruka
Standardně 2 roky, u některých výrobků 3 roky. Pokud je zboží používané v souladu s účelem, pro který bylo vyrobené.
Pojištění
Dodávka zboží a výrobků Českou poštou: pojištění zásilek je automaticky zahrnuto v ceně dopravy.
Reklamace
Případné reklamace jsou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem a právním řádem platným v ČR. Reklamační řád vychází ze zákona č. 40/1964 Sb., z občanského zákoníku. Reklamaci lze provést pouze v případě, že je zboží v záruční době. Délka záruční doby je udána u každého zboží.
Doporučujeme předem kontaktovat naši firmu a předejít tak případným nejasnostem a nedorozuměním, způsobených technickými vlastnostmi některých výrobků či jinými okolnostmi.
V případě oprávněné a zcela zřejmé reklamace Vám navrhneme co nejrychlejší a nejvýhodnější řešení.
Pokud obdržíte poškozené zboží či výrobek, v co možná nekratší lhůtě toto reklamujte u zásilkové společnosti (ČP), která s Vámi vyřídí vše potřebné a převezme zásilku zpět. Zároveň nás co nejdříve informujte o vzniklé situaci.
Práva a povinnosti kupujícího
Odesláním objednávky vzniká návrh na uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím. Tímto se považuje objednávka za závaznou. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného a jiných poplatků (balné, dopravné, manipulace). S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
Kupující je povinen zajistit, aby nikdo neměl přístup k jeho přihlašovacímu jménu a heslu, které vyplnil při registraci.
Kupující má ze zákona právo na odstoupení od smlouvy/vrácení zboží* (do 14 dnů od převzetí zboží) zakoupeného prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit (podle odstavce 7, zák. 40/1964, § 53) od smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, po zaplacení kupní ceny a po jeho převzetí.
Chce-li kupující zrušit svou objednávku, pokud ještě nebyla vyexpedována, musí to oznámit co nejdříve e-mailem či telefonicky.
Pokud si kupující nevyzvedne připravené zboží do 1 týdne od oznámení, bude jeho objednávka stornována. Platí pro osobní odběry, po dohodě lze termín prodloužit.
Pokud kupující při převzetí zboží zjistí, že věc není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl věc do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to dle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou.
Není-li výměna věci nebo její oprava možná, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. Výše uvedený postup nelze uplatnit, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
Zákazník má právo na odstoupení od kupní smlouvy uzavřené za pomoci dálkové komunikace (tedy od objednávky) do 14 dnů od převzetí zboží (dle zákona č. 40/1964 Sb.). Chce-li tak zákazník učinit, musí vrátit zboží neponičené, neušpiněné, v neporušeném obalu a s kompletním obsahem (s fakturou, návodem, záručním listem a kompletním příslušenstvím) na adresu firmy.
Po navrácení, kontrole s neshledáním závad zákazníkem zaslaného zboží, bude dodavatelem vrácena zákazníkovi částka zaplacená za zboží ponížená o náhradu za skutečně vynaložené náklady dodavatele spojené s vrácením zboží (§53 Občanského zákoníku).
Zákazník nesmí zaslat zboží na dobírku. Při zaslání zboží na dobírku necháme zboží vrátit zpět.
Práva a povinnosti prodávajícího
Prodávající se zavazuje vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v co možná nejbližší době. Pokud prodávající z nějakého důvodu nebude moci expedovat zboží, uvědomí zákazníka nejpozději do 1 týdne od přijetí objednávky a nabídne mu alternativní řešení.
Prodávající se zavazuje vystavit ke každé objednávce FAKTURU daňový doklad a předat je zákazníkovi společně se zbožím.
Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud zákazník opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným z těchto důvodů: zboží se již nevyrábí nebo nedodává; zboží je dlouhodobě nedostupné; cena zboží se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena; nedohodne-li se se zákazníkem na novém plnění.
Prodávající v žádném případě nenese odpovědnost za škody způsobené ztrátou přihlašovacího jména a hesla.
V případě, že zákazník uhradí platbu za objednávku před dodáním zboží a prodávající nebude schopen tuto objednávku uskutečnit, zavazuje se prodávající vrátit kupujícímu plnou částku zpět.
Prodávající se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne jakékoli třetí straně. Potřebné osobní údaje budou předány pouze dopravci (jméno, adresa, popř. telefon). Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.
Uzavření kupní smlouvy
Nabídka zboží v rámci našeho internetového obchodu je prezentací námi nabízeného a prodávaného zboží, a sama o sobě není návrhem na uzavření kupní smlouvy. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je až řádně vyplněná objednávka zákazníka (kupujícího).
Po přijetí Vaší objednávky Vám bude obratem odesláno e-mailem potvrzení o jejím přijetí. Toto potvrzení o přijetí Vaší objednávky je však pouze informativního charakteru a není akceptací (přijetím) Vašeho návrhu na uzavření kupní smlouvy.
Samotná kupní smlouva je pak uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu (zákazníkovi) s tímto jeho návrhem, kdy za přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy je považováno doručení potvrzení prodávajícího kupujícímu (zákazníkovi) o skutečnosti, že objednané zboží je připraveno k expedici (odeslání). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
Spokojenost zákazníka je naším cílem, ale i naší vizitkou.