Rope Skipping® Centrum ČR
ČESKÁ zakázková ŠVIHADLA
ČESKÁ ŠKOLA ROPE SKIPPINGU
Korespondenční adresa:
Nad Královskou oborou 23
170 00 Praha 7 - Bubeneč
(remove XX) e-shop XX @svihadla XX .cz
Kurzy: Loděnice UK FTVS Vodácká 789/8, Praha 7 - Troja

+420 604 269 234 Jana Beránková
E-mail: (remove XX) ropeskipping XX @svihadla XX .cz, (remove XX) Bee-Shop XX @svihadla XX .cz


Zdraví

Sport Rope skipping

 

Dopad rope skippingových pohybových aktivit dělíme do dvou hlavních rovin.

1. rovina: přivedení dětí k pravidelnému každodennímu pohybu
2. rovina: pohybová kultivace

1. Ovlivnění pohybových dovedností:

a) učení se novým dovednostem s různě dlouhými švihadly: kroužení ve všech rovinách, přeskakování, vypouštění, vyhazování, chytání, uchopování, předávání, namotávání,
b) zefektivnění jednotlivých fází odrazu a kontrolovaného doskoku.

2. Ovlivnění pohybových předpokladů:

a) komplexní zatížení kloubně svalového systému s důrazem na svalstvo dolních končetin,
b) dynamická síla dolních končetin,
c) dynamická rovnováha,
d) rychlost pohybu dolních končetin,
e) obecná vytrvalost,
f) koordinace,
g) prostorová orientace,
h) reaktibilita.

Dále skrze rope skippingové pohybové aktivity ovlivňujeme kreativitu, hravost, cit pro rytmus, časování pohybu, týmovou spolupráci a mezilidskou komunikaci.
Vzhledem ke snadné dostupnosti a aplikovatelnosti rope skippingu předpokládám, že tato aktivita rozšíří možnou nabídku školních či volnočasových pohybových aktivit dětí na ZŠ.